სამაგისტრო

სამაგისტრო პროგრამა

ამჟამად მიმდინარეობს სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტირებისთვის მზადება.