პოპ-ვოკალი

პოპ-მუსიკა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.  სხვადასხვა ქართველი თუ უცხოელი მომღერლის მიერ შესრულებულ პოპ-სიმღერებს ვისმენთ ყველგან და ეს ხელოვნება ფაქტიურად ჩვენი ყოფის თანხლებადაა ქცეული.  ბუნებრივია, რომ პოპ-სიმღერების შესასრულებლად აუცილებელია მათი ჩამოყალიბების და განვითარების ისტორიის, ესთეტიკის, მათი დამახასიათებელი თვისებების და საშემსრულებლო ტექნიკის, მათი განსაკუთრებული მელოდიურ-ჰარმონიული თავისებურობების ცოდნა.
12

ასეთი ცოდნის მიღებას თქვენ პოპ-ვოკალის მოდულის არჩევით შეძლებთ, რის შედეგადაც თქვენ

  • დაეუფლებით სასიმღერო პროფესიული ტექნიკის საფუძვლებს
  • შეისწავლით პოპ-მუსიკის ისტორიას, მის ძირითად მახასიათებლებსა და საშემსრულებლო ხერხებს
  • გაეცნობით მიმდინარეობის მელოდიურ-ჰარმონიულ საფუძვლებს
  • დაეუფლებით ანსამბლური სიმღერის ტექნიკას და გამომსახველობის ხერხებს
  • მიიღებთ სასიმღერო რეპერტუარის შერჩევისა და შექმნის საბაზო ცოდნას
  • მიიღებთ სასცენო-საკონცერტო გამოცდილებას.