ჯაზი და პოპმუსიკა

Jazz2

ეს მიმდინარეობები მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბდა.  მათ საკუთარი ტრადიციები, საშემსრულებლო ხერხები და განსაკუთრებული დამახასიათებელი თვისებები გააჩნიათ.

 

ჯაზი მკაფიო ტრადიციების მქონე, რთული, მაგრამ უაღრესად საინტერესო მუსიკალური მიმდინარეობაა, რომელსაც საფუძვლად იმპროვიზირება უდევს.  შემსრულებლისგან ის დახვეწილ გემოვნებას და საკომპოზიტორო ნიჭის მარცვალს, ჯაზური მუსიკის რიტმული, მელოდიური და ჰარმონიული სპეციფიკის შეგრძნებას და დიდ შრომისმოყვარეობას ითხოვს.

 

პოპ-მუსიკის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება. ყველა ჩვენგანს გვყავს საყვარელი პოპ-მომღერალი ან ჯგუფი.

 

მიმართულება მოიცავს როგორც ისტორიულ და თეორიულ, ისე საშემსრულებლო პრაქტიკის კურსებს. კერძოდ, ჩვენთან შეისწავლით ჯაზისა და პოპ-მუსიკის ისტორიას, ჯაზის ჰარმონიასა და სოლფეჯიოს, ჯაზურ ლიტერატურას, იმპროვიზაციას, ჯაზურ და პოპულარულ სტილებში სიმღერასა და ჯაზ-ორკესტრის საკრავებზე დაკვრას.

 

ილიაუნის ჯაზისა და პოპ-მუსიკის მიმართულება სამი მოდულისგან შედგება. ესენია:

  1. ჯაზ-ვოკალი
  2. პოპ-ვოკალი
  3. ჯაზ-ორკესტრის საკრავები (ელექტრო-გიტარა, ბას-გიტარა, დასარტყამები, ჯაზ-ფორტეპიანო)

 

ჩვენი მიზანი მრავალმხრივად განვითარებული მუსიკოსის აღზრდაა, რომელსაც შეუძლია გახდეს სოლო, საანსამბლო ან საორკესტრო შემსრულებელი. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე რამდენიმე ცნობილი კურსდამთავრებულიც გვყავს, რომელთა შორისაც არიან მიშო ელიავა, ნინუცა გაბისონია, სოსო გელოვანი, და სხვ.

 

ჯაზისა და პოპ-მუსიკის მიმართულების კურსები შეგიძლიათ იხილოთ აქვე:

 

ჯაზი

სავალდებულო კურსები

ჯაზის ჰარმონია  და ჯაზ-სოლფეჯიო 1 ირინე ებრალიძე, მანანა ხოშტარია
მოდალური ჯაზის ჰარმონია და ჯაზ-სოლფეჯიო 2 ირინე ებრალიძე, მანანა ხოშტარია
ჯაზური ლიტერატურა 1 და 2 ირინე ებრალიძე
ჯაზური აკომპანიმენტის საფუძვლები ირაკლი კვანჭიანი
უნიკალური პიროვნებები ჯაზში 1 და 2 ირინე ებრალიძე
ჯაზ-ვოკალის მოდული
ჯაზ-ვოკალის ტექნიკა 1, 2, 3, 4 და 5 ირინე ებრალიძე
საშემსრულებლო პროექტი: ჯაზ-ვოკალის ტექნიკა 6 ირინე ებრალიძე
გოსპელ-გუნდი 1, 2 ირინე ებრალიძე
ჯაზ-ფორტეპიანოს მოდული
ჯაზ-ფორტეპიანოს ტექნიკა  1, 2, 3 და 4 ირაკლი კვანჭიანი
ჯაზ-ფორტეპიანოს ტექნიკა 5 და  combo-ანსამბლი ირაკლი კვანჭიანი
საშემსრულებლო პროექტი: ჯაზ-ფორტეპიანოს ტექნიკა 6 და  combo-ანსამბლი ირაკლი კვანჭიანი
დასარტყამების მოდული
დასარტყამებზე დაკვრის ტექნიკა 1, 2, 3 და 4 ლაშა სხილაძე
დასარტყამებზე დაკვრის ტექნიკა 5 და  combo-ანსამბლი ლაშა სხილაძე
საშემსრულებლო პროექტი: დასარტყამებზე დაკვრის ტექნიკა 6 და  combo-ანსამბლი ლაშა სხილაძე
ელექტრო-გიტარის მოდული
ელექტრო-გიტარაზე დაკვრის ტექნიკა 1, 2, 3 და 4 ზურაბ ასტამაძე
ელექტრო-გიტარაზედაკვრის ტექნიკა 5 და  combo-ანსამბლი ზურაბ ასტამაძე
საშემსრულებლო პროექტი: ელექტრო-გიტარაზე დაკვრის ტექნიკა 6 და  combo-ანსამბლი ზურაბ ასტამაძე
ბას-გიტარის მოდული
ბას-გიტარაზე დაკვრის ტექნიკა 1, 2, 3 და 4 ლევან რუსია
ბას-გიტარაზედაკვრის ტექნიკა 5 და  combo-ანსამბლი ლევან რუსია
საშემსრულებლო პროექტი: ბას-გიტარაზე დაკვრის ტექნიკა 6 და  combo-ანსამბლი ლევან რუსია
პოპ-მუსიკა

სავალდებულო კურსები

პოპულარული მუსიკის წარმოშობისა და განვითარების ისტორია ირინე ებრალიძე
საფორტეპიანო სოლოსა და აკომპანიმენტის  ხელოვნება  1 და 2 ნინო მამრაძე
პოპი

პოპ-ვოკალის მოდული

პოპ-ვოკალის ტექნიკა 1, 2, 3, 4 და 5 დოდო კილაძე, თეა ჯინორია
საშემსრულებლო პროექტი: პოპ-ვოკალის ტექნიკა 6 დოდო კილაძე, თეა ჯინორია