კომპოზიცია და არანჟირება

კომპოზიცია მუსიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მრავალმხრივი სფეროა – კომპოზიტორს, გარდა განვითარებული საკომპოზიტორო  ტექნიკისა, ესაჭიროება მუსიკის თეორიის, მნიშვნელოვანი საკომპოზიტორო დინებების და ტექნიკების, საორკესტრო თუ სხვა საკრავების, მუსიკის ტექნოლოგიის ბაზისების მყარი ცოდნა; ამას ხშირად თან ერთვის არანჟირებისა და იმპროვიზაციის უნარებიც.

 

ილიაუნის კომპოზიციისა და არანჟირების მიმართულების მთავარი მიზანიც ესაა: გააფართოოს თქვენი მუსიკალური თვალსაწიერი და მოგცეთ მრავალმხრივი უნარ-ჩვევები: ხელი შეგიწყოთ საკუთარი შემოქმედებითი სტილის ძიებაში, ორიგინალური არტისტული ხედვის ჩამოყალიბებასა და არანჟირების მეტად საჭირო პრაქტიკული უნარების დაუფლებაში.

 

კომპოზიციის და არანჟირების მიმართულების შესწავლის შედეგად თქვენ:

  • განივითარებთ საკუთარ შემოქმედებით სტილსა და საკომპოზიტორო ტექნიკას
  • შექმნით სხვადასხვა ჟანრის, მასშტაბისა და ტიპის ორიგინალურ კომპოზიციებს
  • შეიძენთ საორკესტრო საკრავების როგორც ძირითადი, ისე უახლესი შესაძლებლებების ცოდნას და გააორკესტრებთ სხვადასხვა შემადგენლობისა და მსასშტაბის ნაწარმოებებს
  • შეისწავლით თანამედროვე პროფესიული მუსიკის (მათ შორის ქართული) მნიშვნელოვან მიმდინარეობებსა და დინებებს, და ჩაიხედავთ სხვა კომპოზიტორების შემოქმედებით სამზარეულოში
  • გაეცნობით ფილმისა და თეატრის მუსიკის სპეციფიკას
  • დაეუფლებით სპეციალურ სანოტაციო და სარედაქტორო მუსიკალურ პროგრამებს
  • შეძლებთ საკუთარი მუსიკალური იდეების აბსტრაგირებას და სიტყიერად ან/და წერილობით გადმოცემას.

 

კომპოზიტორი და არანჟირების სპეციალისტი დღეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში მოთხოვნადი პროფესიებია, მუსიკა კი ყველასთვის გასაგები ენა – მას თარგმანი არ სჭირდება. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ მსოლფიოს ნებისმიერ წერტილში, როგორც დამოუკიდებელმა კომპოზიტორმა და შექმნათ მუსიკა სოლო შემსრულებლების, სხვადასხვა ტიპის ანსამბლებისა და ორკესტრებისთვის; მუსიკალურად გააფორმოთ თეატრალური დადგმები, ფილმები, სატელევიზიო სპექტაკლები და სხვ.; მიიღოთ საკუთარი და სხვათა მუსიკის არანჟირების დაკვეთები; დაარსოთ და უხელმძღვანელოთ საკუთარ ანსამბლს თუ სტუდიას; იმუშაოთ მუსიკალურ გამომცემლობებში და ასწავლოთ სხვადასხვა ტიპის შემოქმედებით სტუდიებსა თუ სასწავლებლებში.

 

იხ. ამ მიმართულების კურსების ჩამონათვალი:

 

თანამედროვე  მუსიკა: მე-20-21-ე საუკუნეების უმნიშვნელოვანესი მიმდინარეობები მარინა ადამია
ქართული პროფესიული მუსიკის ისტორია მანანა კორძაია
კინოს და თეატრის მუსიკა მანანა კორძაია
კომპოზიცია 1 მარინა ადამია
კომპოზიცია 2 მარინა ადამია
კომპოზიცია 3 მარინა ადამია
კომპოზიცია 4 მარინა ადამია
კომპოზიცია 5 მარინა ადამია
გაორკესტრების თეორია და პრაქტიკა 1 მარინა ადამია
გაორკესტრების თეორია და პრაქტიკა 2 მარინა ადამია
კომპოზიცია 6: კომპოზიციებისა და არანჟირებების პორტფოლიო მარინა ადამია
მუსიკის ინფორმატიკა 1: სანოტაციო, სარედაქტორო და ხმის დასამუშავებელი პროგრამები ირინე ებრალიძე