მაგისტრატურა

mus-centre2ჩვენი მისამართია: 

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის მუსიკის ცენტრი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, 0179, თბილისი
ოთახი D409
ელ-ფოსტა: music@iliauni.edu.ge

მუსიკის ცენტრის დირექტორის საკონტაქტო დეტალები:
დირექტორი: მარინა ადამია
ტელეფონი: 595-29 62 64
ელ-ფოსტა:  m.adamia@iliauni.edu.ge