ვიდეო ჩანაწერები

ქართული ტრადიციული მუსიკის კონცერტი (2012)
ილიაუნის ხალხური სიმღერის სტუდენტური გუნდის კონცერტი (2012)
ელექტროაკუსტიკური მუსიკის კონცერტი (2009)
ელექტროაკუსტიკური და აკუსტიკური მუსიკის კონცერტი (2012)
ჯაზ-ვოკალის კონცერტი (2012)
არი როლანდის ჯაზ-კვარტეტის ვორქშოფი (2012)
ეთნოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია (2012)
ვოკალის ტექნიკა, სოლფეჯირება